Whiplash

Det finns ingen enhetlig behandling för whiplashskador, olika behandlingsmodeller kan samverka med varandra. Det en kiropraktor gör efter en noggrann genomgång av besvärens uppkomst är en ortopedisk och neurologisk undersökning. Har inte röntgenbilder tagits tidigare bör detta ibland också göras för att man ska kunna få en så god uppfattning som möjligt om skadans omfattning.

Vid frakturer hänvisas patienten direkt vidare till sjukhus eller annan vårdinstans. Om vi däremot anser att besvären ligger inom det kiropraktiska behandlingsområdet kommer vi att påbörja behandlingen på sådant sätt att besvären kan läkas fortast möjligt utan att irritera den övriga vävnaden.

I vissa fall kan en kiropraktor mycket goda resultat och ibland kan vi inte göra så mycket. Långsiktigt har dock de flesta whiplashskador en god prognos.