Domningar

Domningar kan uppkomma på grund av en mängd olika orsaker. Till exempel kan en nerv i ryggraden ha kommit i kläm och då kan man genom behandling öka rörligheterna mellan kotorna så att nerven avlastas. Domningar kan som sagts ha en mängd orsaker, den kiropraktiska undersökningen visar om besvären kan behandlas genom kiropraktik i annat fall remitterar kiropraktorn till annan specialist.