Golfarm

Både tennisarmbåge och golfarm/golfarmbåge är lite missvisande uttryck. Det är oftast inte tennisspelare som får tennisarmbåge och inte heller oftast golfspelare som får golfarmbåge.

Golfarmbåge är en irritation i muskelfästena på insidan av armbågen. Orsaken brukar vara att man överbelastar musklerna genom att röra mycket på handleden. Golfsvingande ger en stor belastning på dessa muskler, men även att städa, putsa fönster och att vrida ur trasor belastar dessa muskler. Ibland har besvären med arbetet att göra. Särskilt vanligt är det vid monteringsarbeten. Stickning och virkning kan ge golfarmbåge.

Behandlingen vid golfarmbåge är i första hand att minska på belastningen på musklerna. Det kan bli aktuellt med att se över arbetsrutiner och arbetsställningar, detta kan vi bistå med förutom sedvanlig kiropraktisk behandling.

När man har blivit bra så behövs ofta träning för att stärka musklerna, vi hjälper dig med träningsprogram. Det gäller dock att gå försiktigt fram så att man inte får tillbaka besvären.