Belastningsskador

Belastningsskador är den vanligaste anledningen till anmäld arbetsskada. Kvinnor drabbas nästan dubbelt så ofta som män. Belastningsskador orsakar både svårt och långvarigt lidande, ofta är det helt i onödan, genom att söka hjälp i tid kan man enkelt åtgärda och förebygga fortsatta problem.

Belastningsskador uppkommer oftast av långvarigt fysiskt ensidigt arbete, därför är det väldigt viktigt att skapa variation på något sätt för att undgå problemet.

För att lättast undgå belastningsskador rekommenderar vi att byta ställning alternativt ta en paus på 15-20 sekunder med avslappning eller extra rörelser. På så sätt förhindrar du enklast en belastningsskada.