Vad är Kiropraktik ?

Kiropraktik är ett primärvårds yrke. Det betyder att en kiropraktor kan se en patient som en första vårdinstans och efter anamnes och undersökning ställa diagnos. Kiropraktik omfattar diagnostik och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten och nervsystemet. Även förebyggande åtgärder. Kiropraktik fokuserar på att förbättra funktionen och strukturen av kroppen och dess relation till nervsystemet. Kiropraktorn är integrerad i vårdapparaten och remitterar patienten vidare när annan vård anses nödvändig. 

Den huvudsakliga behandlingsmetoden är en kiropraktik justering som består bland annat av olika exakta handgrepp. Justeringarna syftar till att återställa normal ledfunktion och att återställa neuromuskulär funktion och balans.