Höftproblem

Kroppstyngden vilar till stor del på höftlederna, den ger styrka, stabilitet och rörlighet till din kropp. Höftlederna tillhör din kropps större leder och nästan allt du gör innebär belastning på höftlederna. Därför är det viktigt att förstå dess funktion och veta hur du kan agera om problem uppstår.

Höftproblem är tyvärr en ganska vanlig åkomma och kan drabba nästan vem som helst. Det finns många olika orsaker till höftproblem. Problemen handlar inte alltid om förslitning i höftleden. Det kan i stället härröra från problem i rygg, bäcken, knä eller fot. Vi utför en noggrann undersökning av höftlederna samt muskler och leder i området för att ställa diagnos innan.