Kronisk smärta

Kiropraktisk behandling har visat sig vara mycket effektivt både när det gäller att lindra akut och kronisk smärta. Den största vinsten som patienten oftast får när han eller hon besöker en kiropraktor är dock att den akademiskt utbildade kiropraktorn redan i undersökningen fokuserar på att finna den underliggande orsaken till smärtan.