Knäproblem

Knäproblem kan ibland härröra från överbelastade benmuskler/muskelfästen. Dessa kan uppstå som symptom vid bäckenproblem som kan avhjälpas av en kiropraktor. Många typer av knäproblem kommer även från att meniskerna är i kläm. Den typen av knäskador behandlas med bra resultat hos kiropraktorn.

Problem med knäna kan ofta ha andra orsaker än just problem i knäna, fotskador och andra skador som orsakar en obalans kan påverka knäna och orsaka smärta. Vi utför alltid en undersökning även av andra problemområden som kan orsaka knäsmärtor.