Leg Kiropraktor
Thomas Endler

thomas@uppsalakiropraktorklinik.se

 

Leg Kiropraktor
Adam Endler

adam@uppsalakiropraktorklinik.se

 

Receptionist
Marianne Tjärneden

marianne@uppsalakiropraktorklinik.se

 

Leg Kiropraktor / Läkare
Peter A. Endler

peter@uppsalakiropraktorklinik.se

 

Leg Kiropraktor
Sofie Björklund

sofie@uppsalakiropraktorklinik.se